เปิดจำหน่าย 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. / Ticket will go on sale 26 November 2023 2PM GMT+7)

2024 FTISLAND LIVE ‘HEY DAY’ IN BANGKOK
►กำหนดการแสดง: วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 19.00 น.
►สถานที่: แจ้งวัฒนะฮอลล์ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
►ราคาบัตร : 6500, 5500, 4500, 3500 และ 2500 THB
►กำหนดการเปิดจำหน่าย: วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
►ช่องทางการจำหน่าย: http://www.heydayinbkk.com


2024 FTISLAND LIVE ‘HEY DAY’ IN BANGKOK
►Date : Saturday 3rd February 2024 at 7 PM
►VENUE: Chaengwattana Hall, Central Chaengwattana
►Ticket Price : 6500, 5500, 4500, 3500 and 2500 THB
►Ticket Open: Sunday 26th November 2023 at 2PM
►Sale channel: http://www.heydayinbkk.com